Våra referenser

Få en översikt över våra referenser

Syflex®

Ett lämpligt formsystem efterfrågades för byggandet av en arkitektoniskt sofistikerad bostads- och kommersiell byggnad i Ahlbeck, bara några steg från Östersjön. Specialiteten var byggnadens ovanliga form. På grund av byggnadens till stor del runda yttre skal, efterfrågades en flexibel, återanvändbar form för fundamentplattor, tak och balkongplattor.

Konventionella formsystem av trä, stål eller prefabricerade moduler är vanligtvis för oflexibla, arbetskrävande eller kostnadsintensiva. 
Den mest effektiva lösningen på detta problem kallas Syflex®. 
Byggföretaget RECA Bauplan & Projektentwicklung GmbH beslutade sig för att använda detta formsystem. Syflex® installeras enkelt.  Syflex® anpassar sig till varje kurva och till och med radier på 2 m är möjliga. 

På grund av formsidans minneseffekt, (den är  tillverkad av en speciell PE-blandning) böjer sig Syflex® till stor del tillbaka till sin ursprungliga position efter avformning.

Formsidan har bara en tredjedel av vikten av konventionell träform och den kan transporteras utan kran.
Resultatet är en högkvalitativ och spännande byggnad, enklare arbete och extremt snabba framsteg.

Heiligenhafen översvämningsskyddssystem - BT-Spannschloss® och RubberElast®

För att skydda ett semesterkomplex från översvämningar måste en snabb och visuellt tilltalande lösning hittas. Tack vare kombinationen av anslutnings- och tätningsteknik från BT-innovation kunde färgade betongelement anslutas snabbt så att byggarbetsplatsen snart försvann och idyllen återställdes.

2014, i den populära turistorten Heiligenhafen i Schleswig-Holstein, byggdes ett översvämningsskydd av prefabricerad betong med anslutnings- och tätningsteknik av BT innovation för att skydda en populär semesteranläggning. För att möta de visuella kraven och anpassa skyddsväggen till den övergripande bilden av det idylliska området, tillsattes färgpigment till betongen. 
Sedan dess kan resultatet ses där – en visuellt tilltalande och pålitlig lösning.

Ett år senare beslutades det ännu en gång vid Heiligenhafen marina, en liknade lösning. Denna skyddsvägg var också ansluten med BT-Spannschloss® och förseglad med RubberElast®.  Strukturen uppfördes med det innovativa översvämningsskyddet på mycket kort tid, så att byggarbetsplatsen snabbt kunde återställas igen.

 

BT översvämningsskyddssystem

Det patenterade översvämningssystemet består av en torr anslutning för prefabricerade betongdelar, BT – Spannschloss® och RubberElast®.
Under monteringen trycks RubberElast® på betongen. Den appliceras genom att lätt pressas på utan grundfärg eller annat förberedande arbete. Efter att skyddsremsan tagits bort placeras det intilliggande betongelementet.  Den resulterande fogen är således permanent tätad mot inträngande vatten. Ingen fogtätning behövs med en BT – Spannschloss®-anslutning.
Dessutom kan monteringen ske utan problem även i kalla temperaturer eller nederbörd. RubberElast® kan också installeras i ogynnsamma väderförhållanden ner till -10 ° C.

UniForm®

Bisoton BV, baserat i Ede i Nederländerna, valde UniForm® formsidor för att utöka produktionen. Formsidorna är särskilt imponerande på grund av den användbara flexibiliteten och hastigheten i produktionsprocessen.

UniForm® är en permanent användbart formsida av stål med skruvmekanism på baksidan. Formsidorna kan placeras exakt med MagFly®AP-magneten och fästas på formbordet.
Den snabba formsättningen,  den snabba inställningen och aktiveringen av MagFly®AP-magneterna garanterar mätbara tidsbesparingar. Avformningen imponerar med sin höga kvalitet och snabbhet.

Sist men inte minst har konsumtionen av formvirke minskat enormt. Detta förknippas med en märkbar minskning av bortskaffningskostnader och därmed mer miljövänlig produktion.