Våra referenser

Få en översikt över våra referenser

Konsulting - Attacus Stomsystem Betong AB

Pallcirkulationssystem för produktion av betongväggar

I början av 2017 startade Attacus Stomsystem Betong AB, ihop med BT-innovation, med planeringen för byggandet av ett modernt, uppgraderbart cirkulationssystem.

Pallcirkulationssystemet utformades för specialprodukter på den svenska marknaden. Dessa är främst sandwichväggar med  fönster, dörrar och ventilationsanordningar. Dessutom måste alla prefabricerade betongdelar som också krävs för systemhusen tillverkas i fabriken.

Eftersom Attacus lade stor vikt vid standardiserade arbetsprocesser  var detta en tydlig specifikation för planeringen av det nya cirkulationssystemet. Detta gällde optimeringen av betongelementen samt många detaljer i cirkulationssystemet och de angränsande områdena för förberedelser, säger Bernd Schreyer, planeraren som ansvarar för detta projekt på BT Innovation. “Klimatförhållandena och kraven på de befintliga salarna var ytterligare utmaningar som måste tas med i beräkningen.

Med det nya cirkulationssystemet har Attacus satt kursen för framtiden i Hammerdal. 

Den övergripande  planeringen och samordningen gjordes av B.T. innovation GmbH.
Sommer Anlagentechnik GmbH från Altheim levererade cirkulationspallarna och hela maskintekniken. Cirkulationskontrollen och visualiseringen kommer också från företaget Sommer. Laserprojektionssystemet, formsidorna och magneterna kommer från B.T. innovation GmbH.

Syflex®

Ett lämpligt formsystem efterfrågades för byggandet av en arkitektoniskt sofistikerad bostads- och kommersiell byggnad i Ahlbeck, bara några steg från Östersjön. Specialiteten var byggnadens ovanliga form. På grund av byggnadens till stor del runda yttre skal, efterfrågades en flexibel, återanvändbar form för fundamentplattor, tak och balkongplattor.

Konventionella gjutningssystem av trä, stål eller prefabricerade moduler är vanligtvis för oflexibla, arbetskrävande eller kostnadsintensiva.
Den mest effektiva lösningen på detta problem kallas Syflex®.
Byggföretaget RECA Bauplan & Projektentwicklung GmbH valde Syflex®.
Syflex® är lätt att installera. Syflex® anpassar sig till varje kurva och till och med radier på 2 m är möjliga.

På grund av minneseffekten  (den består av en speciell PE-blandning) böjer sig Syflex® till stor del tillbaka till sin ursprungliga position efter formning.

Formsidan är bara en tredjedel av vikten hos konventionella träformar och kan transporteras utan kran.
Resultatet är en spännande byggnad av hög kvalitet, lättare arbete och extremt snabba framsteg.

Översvämningsskydd i Heiligenhafen

BT-Spannschloss® och RubberElast®

För att skydda ett semesterkomplex från översvämningar måste en snabb och visuellt tilltalande lösning hittas. Tack vare kombinationen av anslutnings- och tätningsteknik från BT-innovation kunde färgade betongelement anslutas snabbt så att byggarbetsplatsen snart försvann och idyllen återställdes.

2014, i den populära turistorten Heiligenhafen i Schleswig-Holstein, byggdes ett översvämningsskydd av prefabricerad betong med anslutnings- och tätningsteknik av B.T. innovation GmbH för att skydda en populär semesteranläggning. För att möta de visuella kraven och anpassa skyddsväggen till den övergripande bilden av det idylliska området, tillsattes färgpigment till betongen. 
Sedan dess kan resultatet ses där – en visuellt tilltalande och pålitlig lösning.

Ett år senare beslutades det ännu en gång vid Heiligenhafen marina, en liknade lösning. Denna skyddsvägg var också ansluten med BT-Spannschloss® och förseglad med RubberElast®.  Strukturen uppfördes med det innovativa översvämningsskyddet på mycket kort tid, så att byggarbetsplatsen snabbt kunde återställas igen.

 

BT översvämningsskyddssystem

Det patenterade översvämningssystemet består av en torr anslutning för prefabricerade betongdelar, BT – Spannschloss® och RubberElast®.
Under monteringen trycks RubberElast® på betongen. Den appliceras genom att lätt pressas på utan grundfärg eller annat förberedande arbete. Efter att skyddsremsan tagits bort placeras det intilliggande betongelementet.  Den resulterande fogen är således permanent tätad mot inträngande vatten. Ingen fogtätning behövs med en BT – Spannschloss®-anslutning.
Dessutom kan monteringen ske utan problem även i kalla temperaturer eller nederbörd. RubberElast® kan också installeras i ogynnsamma väderförhållanden ner till -10 ° C.

UniForm®

Bisoton BV, baserat i Ede i Nederländerna, valde UniForm® formsidor för att utöka produktionen. Formsidorna är särskilt imponerande på grund av den användbara flexibiliteten och hastigheten i produktionsprocessen.

UniForm® är en permanent användbart formsida av stål med skruvmekanism på baksidan. Formsidorna kan placeras exakt med MagFly®AP-magneten och fästas på formbordet.
Den snabba formsättningen,  den snabba inställningen och aktiveringen av MagFly®AP-magneterna garanterar mätbara tidsbesparingar. Avformningen imponerar med sin höga kvalitet och snabbhet.

Sist men inte minst har konsumtionen av formvirke minskat enormt. Detta förknippas med en märkbar minskning av bortskaffningskostnader och därmed mer miljövänlig produktion.