Om D2B

D2B Byggprodukter AB grundades 2010

D2B Byggprodukter AB  grundades 2010.
Idag är vi en av Sveriges ledande leverantörer av produkter till i första hand betong-prefabindustrin.

Vi har en mångårig erfarenhet från leverantörsledet men även från användarsidan, då alla av oss har jobbat inom prefabindustrin i stort sett hela livet.

Plastdistanser var grunden i produktsortimentet de första åren, men i och med att vi fick kontakt med B.T. innovation GmbH i Magdeburg och började sälja deras MagFly magneter och Multiform formsidesadaptrar, så förändrades sortimentfokus allteftersom. 

B.T. innovation GmbH är i dag delägare.

Vår framgång är uppbyggd kring en stark tro på betongens och vårt sortiments  fördelar.
Vår ambitionsnivå är att ha en hög, snabb och effektiv service, där kunden ständigt är i fokus.
Nöjda kunder kommer tillbaka.
Vi har en stark vilja att alltid söka nya, bättre produkter.

Vår huvudinriktning är att förse, i första hand prefabmarknaden, med bra produkter som plastdistanser, formutrustning med magneter och elementinfästningssystem samt förmedla konsulttjänster med mera.

Numera kan vi också förmedla/sälja de flesta maskinella tillbehör som behövs vid prefabricering, t.ex. utläggare.

Vi erbjuder även konsulttjänster när det gäller utformning och framtagning av nya produktionsenheter eller förbättringar av befintliga enheter.

Vi har även tagit upp ett antal nya produktgrupper. Detta kan vi göra tack vare goda kontakter med ett flertal ledande tillverkare i Europa.
Vi kommer fortsätta med att vidareutveckla de kontakter vi redan har och fortsätta med att skaffa oss nya kontakter.

Vi har etablerat oss som en säker och pålitlig leverantör, med stor kunskap och hög service, av våra produkter och tjänster.
Vi vill fortsätta att utveckla vår kompetens och vårt produktsortiment.

D2B skall ta ett miljöansvar som bidrar till att verksamhetens påverkan på miljön blir så liten som möjligt.
Vi skall alla vara medvetna om företagets miljöpåverkan samt tydliggöra det ansvar som var och en har för att främja en långsiktig och hållbar utveckling.

D2B skall utforma rutiner och arbetsmetoder som stimulerar till ett personligt ansvar och engagemang hos alla medarbetare.
Alla anställda bidrar bland annat genom att dagligen källsortera och minimera eget avfall.

D2B vill skapa en god och trygg arbetsmiljö samt främja en god hälsa.
Alla anställda bidrar med sin personliga inställning och sitt engagemang för att en trevlig stämning och gemenskap finns på arbetsplatsen.

Vi tror på ett samband mellan god hälsa, trivsel på arbetsplatsen, hög produktivitet och god kvalitet.

D2B accepterar ingen diskriminering eller mobbning på arbetsplatsen p.g.a. kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller annan skillnad mellan de anställda.

Rulla till toppen