Vi har bedömningen: Accepteras

Ind 13 BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0). 

Ind 14 BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner! 

Ind 14 BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD 

Ind 15  BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

breemd2b

Mat07 BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar Exemplarisk nivå. 

Mat08 BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.

Bedömda produkter med nivå Accepteras, bedömda med innehåll ner til 0.1% gram/vikt

Leverans och emballage.

Rulla till toppen