Hantering av personuppgifter

Säkerhet är viktigt för oss på D2B Byggprodukter AB och vi beskriver här hur vi behandlar dina personuppgifter både lagligt och säkert.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi har lagrat om dig.
Du kan besöka www.datainspektionen.se, där du kan ta reda på mer om dina rättigheter angående vår behandling av dina personuppgifter.
Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter kan du naturligtvis kontakta oss när som helst! Du hittar adressen längst ner på sidan. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål om behandling till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Vem är ansvarig för din personliga information?
D2B Byggprodukter AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och för att denna behandling är laglig.

Hur samlar vi in dina personuppgifter till D2B Byggprodukter AB?
D2B Byggprodukter AB samlar in personlig information om dig, till exempel när du lämnar ett intresseanmälan för en ledig tjänst på D2B Byggprodukter ABs webbplats.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
D2B Byggprodukter AB behandlar de personuppgifter som görs tillgängliga för oss. Detta kan vara ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum och / eller annan information som du har gett oss eller som annars är nödvändig så att vi kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Varför behandlar D2B Byggprodukter AB information om dig?
D2B Byggprodukter AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Främst för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig så att vi kan tillhandahålla god service och väl fungerande tjänster.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att användas av D2B Byggprodukter AB. Vi delar inte personlig information med andra företag om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagar, förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part utanför D2B Byggprodukter AB för marknadsföringsändamål. Vi säljer eller byter inte ut dem. Information vidarebefordras endast till tredje part om detta är nödvändigt för att slutföra avtalet eller om det finns juridiska eller reglerande krav.

Hur skyddas dina uppgifter?
D2B Byggprodukter AB skyddar din integritet. D2B Byggprodukter AB strävar därför ständigt efter att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i enskilda fall för att skydda dina personuppgifter och på annat sätt säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande lagar.

Hur länge lagras dina data?
D2B Byggprodukter AB kommer att spara dina uppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka vi samlade in dem eller om andra lagar kräver det.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att få gratis information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
Om din information är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära en korrigering. I vissa fall har du också rätt att radera personuppgifter. Detta gäller till exempel om informationen inte längre krävs för de ändamål för vilka den samlades in, om du återkallar ditt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om informationen har behandlats olagligt. D2B Byggprodukter AB kan inte radera vissa personuppgifter om det finns en laglig lagringsskyldighet, t.ex. bokföringsregler, eller om det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste lagras.
Skicka ett brev till adressen längst ner på sidan om du vill utöva någon av dina rättigheter. Brevet måste vara undertecknat och innehålla en kopia av ID. Vi behöver detta för att se till att vi vidarebefordrar informationen till rätt person. Svaret skickas till adressen där du är registrerad.

D2B Byggprodukter AB

Bettys väg 4

438 39 LANDVETTER

Växel: 031 916301

Alla frågor om GDPR skickas via e-post till följande adress:
info@d2b-bygg.se

Rulla till toppen