Du är här: Om

LITE OM D2B

D2B började som en idé sensommaren 2009 och blev till verklighet i januari 2010.
Håkan Stenholm och Christer Lundkvist startade företaget tillsammans och de kompletterade varandra bra. Håkan kunde produkterna och marknaden. Christer  visste hur man drev ett företag.
Efter några jobbiga startår började D2B att få snurr på det under 2013. D2B expanderade sakta men säkert. Från början bara med plastdistanser, men under slutet av 2012 fick D2B kontakt med BT Innovation i Magdeburg och började sälja deras MagFly magneter och Multiform formsidesadaptrar. Detta var ett lyckokast och efter det har siffrorna bara pekat uppåt.
2016 så kände Christer att han ville pensionera sig och sälja sin del av företaget. Det blev ett jobbigt år innan D2B fick löst det med en ny delägare. Det blev BT Innovation som gick in och köpte den större delen av Christers aktier.
Sedan hade D2B tur igen. Håkan kunde inte driva företaget själv utan behövde någon att arbeta ihop med och det var då turen kom in igen. Magnus Sanborn började arbeta på D2B. Han var precis rätt man då han har erfarenhet från prefabbranschen. Magnus lärde sig fort våra produkter och kunder och har sakta men säkert tagit över efter Håkan som resande säljare.
I slutet av 2017 fick Håkan en hjärtinfarkt som han turligt nog överlevde. Hjärtinfarkten innebar att han måste dra ned på den tid han arbetade.
Då dyker turen upp igen. Denna gång i form av Mikael Johansson, Magnus bror, också han med betongdamm i blodet, men lite mer administrativt lagd än Magnus.
Efter detta har Håkan i lugn och ro trappat ner sitt engagemang i företaget, väl medveten om att det är i goda händer.
Under åren har D2B också fått en annan medarbetare, Peter Olsson, som nu är fast anställd på halvtid som lagerarbetare.

D2B finns numera i lite modernare lokaler än i den husvagn D2B startade i. D2B har också ett lager på 700 kvm och ett nybyggt litet kontor.
Genom att expandera ganska långsamt, i den takt vi har kunnat med de medarbetare vi har och den ekonomiska verklighet som vi befunnit oss i, så är vi i dag finansiellt starka. D2B har inga dyra lån och har bra och motiverade medarbetare.
Vår huvudinriktning är att förse, i första hand prefabmarknaden, med bra produkter som plastdistanser, formutrustning med magneter, elementinfästningssystem, konsulttjänster och en hel del annat.

VAD VILL VI, VILKA ÄR VÅRA MÅL OCH HUR SKA VI NÅ DESSA?

Vi har etablerat oss som en säker och pålitlig leverantör av distanser, magnetsystem m.m. Vi har en stor kunskap och hög service inom dessa områden.
Vi vill fortsätta att utveckla vår kompetens och öka vårt produktsortiment.
Det senaste är att vi har de flesta maskinella tillbehör som behövs vid prefabricering, exempelvis utläggare m.m.
Vi erbjuder även konsulting när det gäller utformning och framtagning av nya produktionsenheter, eller förbättringar av befintliga enheter. Vi fortsätter att sträva vidare för att bli den mest pålitliga och flexibla leverantören på marknaden av dessa produkter. Vi har även tagit upp ett antal nya produktgrupper. Detta kan vi göra tack vare goda kontakter med ett flertal ledande tillverkare i Europa. Vi kommer fortsätta med detta, vidareutveckla de kontakter vi redan har, och försöka skaffa oss nya.

MILJÖ OCH NATUR

Vi på D2B anser att vår miljö och vår natur är det viktigaste som finns att bevara.
Vi vill aktivt verka för detta, bland annat genom att stödja organisationer som har detta som mål.

SOCIALT ENGAGEMANG

Detta tycker vi är viktigt, alla måste bidra till att vårt samhälle blir så bra som möjligt.
All diskriminering, oavsett om det är på grund av kön, härkomst, tro eller liknande, är förkastligt.
Vi anser att varje människa är lika mycket värd som alla andra människor, vare sig mer eller mindre.

Samarbetspartners

BT Innovation GmbH

http://www.bt-innovation.de/en/
BT är ett av de ledande företagen i världen inom formutrustning, tätningssystem, ankare för sandwichelement och sammanfogning av prefabricerade betongelement.

MagFly är ett magnet- och form-system för prefabindustrin.

Spannschloss är ett system för att enkelt och effektivt fixera prefabricerade betongelement med varandra utan svetsning.

"Flooding Defence" är en smart kombination av redan befintliga produkter, för att snabbt och enkelt kunna bygga skyddsvallar vid översvämningar. Det kan användas både för permanenta vallar och för mobila vallar.

TermoPin kan användas både som ankare mellan skivorna i ett sandwichelement och även vid gjutning av skalväggar.
ThermoPin är tillverkad av en glasfiberkomposit som har låg vikt och samtidigt klarar stora belastningar.
ThermoPin leder värme och kyla dåligt.

BT har tätningar och tätningssystem för alla vanligen förkommande ändamål med betong.

Butterfly - Batteriform typ Fjäril. Detta är ett nytt lite revolutionerande sätt att gjuta i Batteriform.
Alla förberedelser och efterarbeten sker vid sidan av batteriformen, vilket ökar den producerbara mängden och ger en mycket bättre arbetsmiljö.

Konsulting tillsammans med konsulterna på BT. Vi erbjuder hjälp vid nybyggnation eller ombyggnation av fabriker för prefabricerade betongelement. Svenska referenser finns.

Syflex är ett mordernt system för formsättning, framförallt när det gäller mer komplicerade arkitektritade lösningar i det offentliga rummet. Syflex gör det möjligt att göra rundade gjutningar. 
Formsidorna är återanvändningsbara.

MaxTruder är ett av europas ledande företag när det gäller utveckling av maskiner för prefabriceringsindustrin.
Exempel är utläggare av betong, både vid användning av förspänd betong och vid mer klassisk gjutning.

H-Bau GmbH

http://www.h-bau.de/
H-Bau är en av Europas ledande tillverkare och leverantör av distanseringsmaterial av plast och andra produkter till byggindustrin.
H-Bau har funnits sedan slutet av 1970-talet. De har utvecklat flertalet nya produkter och skaffat sig stor kunskap inom flertalet områden inom byggteknikbranschen.

ANDRA STÖRRE LEVERANTÖRER

Eliassons Plast AB

J Häuslschmid GmbH

Kungsörs Trådteknik AB

Stålmekan AB